Privacy policy

Stichting poppodium Vlow gevestigd aan de Kerkewijk 65, 3901 EC Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.vlow0318.nl / Kerkewijk 65, 3901 EC Veenendaal Voor vragen kun je mailen naar: info@vlow0318.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: Vlow0318 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vlow0318.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Poppodium Vlow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Poppodium Vlow analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Poppodium Vlow neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Poppodium Vlow) tussen zit.

Bewaren van gegevens

Poppodium Vlow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van gegevens

Poppodium Vlow deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Poppodium Vlow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Poppodium Vlow jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor:

 • Het toesturen van een ticket wanneer zij deze hebben gekocht;
 • Het benaderen van bezoekers van evenementen voor het bieden van extra service, zoals het toesturen van aanvullende bezoekinformatie;
 • Marketingdoeleinden, zoals het op de hoogte stellen van aankomende evenementen;

De gegevens worden gewist wanneer:

 • Een bezoeker hier om vraagt;
 • De bezoeker langer dan 10 jaar geen evenementen van de organisatie heeft bezocht of in contact is geweest met de organisatie;
 • Wanneer de organisatie wordt opgeheven;

Wij delen deze informatie met;

 • Niemand

Google Analytics – Analyse websitegebruik Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Google.

Meer hierover: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor:

 • Het volgen van bezoekers op onze website De gegevens worden gewist wanneer:
 • Er via Google contact opgenomen wordt met Customer support, zie het amendement voor meer informatie onder het kopje ‘Data Deletion’.
 • Wij delen deze gegevens met: niemand, tenzij Google daartoe wettelijk verplicht is

Facebook / Instagram Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor deze gegevensverwerking door Facebook. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor:

 • Het inzien van conversie van advertenties via Social Media

De gegevens worden gewist wanneer:

 • Je via Facebook instellingen je gegevens wist

Wij delen deze gegevens met:

 • Facebook

Is er een alternatief?

 • Ja, kijk naar cookie of advertentie blockers en installeer die in je browser

Tevens geef je toestemming voor het plaatsen van foto’s en of video’s door Poppodium Vlow gemaakt tijdens optredens of evenementen op onze social media.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Poppodium Vlow gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Poppodium Vlow gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vlow0318.nl

Poppodium Vlow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vlow0318.nl

Poppodium Vlow wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De laatste aanpassing in dit Privacy Statement is gemaakt op: 22-12-2022